OHAL Nedir? Olağanüstü Hal Olunca Ne Değişecek? Tüm Soruların Cevapları

Hükümet tarafından ilan edilen OHAL Nedir? Olağanüstü Hal İlan Edildiğinde Neler Değişir? OHAL İle Neler Yasaklanır? İşte akıllara takılan tüm soruların cevapları ile OHAL Süreci…

20 Temmuz 2016 Çarşamba, 21:23
OHAL Nedir

Hükümet tarafından ilan edilen Olağanüstü Hal İlan Edildiğinde Neler Değişir? OHAL İle Neler Yasaklanır? İşte akıllara takılan tüm soruların cevapları ile OHAL Süreci…

Öncelikle OHAL Nedir? Ve OHAL Kararı Neden Alınır bunu anlatalım dilerseniz.

Sonrasında da OHAL gelince neler kısıtlanacak, Neler suç olacak, Ne durumlarda nasıl davranmamız gerekecek bunları listeleyeceğiz.

 

 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından Yapılan açıklamaya göre OHAL Anayasada’ki yapısı ile Halk Üzerinde uygulanmayacak.

OHAL Kararı alınmasının tek sebebi FETÖ – PDY Örgütüne karşı yapılacalk olan çalışmaların Daha Hızlı ve Kararlı bir şekilde yürütülebilmesi.


OHAL Nedir? Neden OHAL İlan Edilir?

Anayasa’da belirtilen tanımı ile Olağanüstü hâl, hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde uygulanabilir.

Ayrıca doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar ağır ekonomik bunalım da olağanüstü hâlin nedeni olabilir.

 

OHAL Nasıl İlan Edilir? Ne Kadar Sürer?

OHAL İlanı Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından alınabilen bir karardır.

OHAL Kararı ilk olarak Max. 6 Ay olacak şekilde alınabilir. Sürenin sonunda da Bakanlar Kurulunun isteği ve TBMM’nin alacağı kararlar ile Her Seferinde 4 Ayı geçmeyecek şekilde uzatılabilir.

Yani Bakanlar Kurulu tarafından ilk 6 aydan sonraki süreçte Her 4 Ayda Bir Yenilenebilir.

OHAL İlan Edilince Ne Olur?

Öncelikle artık Her Türk Vatandaşı TC Kimlik Kartını yanında taşımak zorunda. Aksi durumda Polis Kontrolü ile büyük bir sorun yaşayabilir.

OHAL süreci içerisinde Asıl Yetkili İl Valisi haline gelir. Valilik tarafından Sokağa Çıkma Yasağı ya da Bölgesel Erişim Yasağı uygulanabilir.

Bakanlar Kurulu ve TBMM tarafından Temel Hak ve Hürriyetlerin kullanılması kısmen ya da tamamen durdurulabilir.

Olağanüstü hâllerde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi oldukça genişler, bu kararnamelerin yargısal denetimi de yapılmaz.

 

OHAL Kapsamında Hangi Haklara Dokunulmaz

Kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

 

OHAL Nasıl Uygulanır?

Tüm Türkiye’yi kapsamı altına aldığı için Başbakanlık koordinasyonu altında İl Valilikleri tarafından yürütülecek bir süreçtir OHAL Süreci.

Bu sebeple de artık İl Valileri daha geniş yetkilere sahip olacak şekilde görevlerinin başında olacaklardır.

 

Şiddet Hareketlerinde OHAL Kapsamında Alınabilecek Önlemler

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

 • Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
 • Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,
 • Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak,
 • Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak,
 • Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak,
 • Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak,
 • Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek,
 • Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak,
 • Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak,
 • Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak,
 • Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak,
 • Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak,
 • Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak,
 • İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,
 • Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak,
 • Anayasanın 121. maddesine göre, olağanüstü halin ilanına veya devamına sebep olan hallerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve mücavi yurt bölgelerimiz üzerinde cereyan etmesi ve eylemcilerin eylemlerini müteakip komşu ülke topraklarına sığındıklarının tespit edilmesi durumunda, ilgili komşu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında varılacak mutabakat çerçevesinde, valinin talebi üzerine ilgili komutan, eylemcileri ele geçirmek veya tesirsiz hale getirmek maksadı ile, her defasında Genelkurmay Başkanlığı kanalı ile Hükümetin müsaadesi tahtında, ihtiyaca göre, Kara, Hava veya Deniz Kuvvetleri unsurları ile mahdut hedefli sınır ötesi harekat planlayıp icra etmek.

 


OHAL Kanununa Göz Atmak İçin Tıklayınız… OHAL Kanunu – Türkiye


 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz