2013 Yılı Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzu

10 Haziran 2013 Pazartesi, 09:43

Statüsünde eğitim veren noktalardanmezun olanlar için  hazırlanan Sınavı ile alakalı olarak Giriş Sınav Kılavuzu yayınlandı. Detaylar yazımızda…

Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlayarak Başvuru Kayıt Bilgilerinizin dökümünü edininiz ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.

Sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra başvuru bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz.

Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği Sınav/yerleştirme ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının İnternet sayfasında yapılacaktır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

 

 • BAŞVURU SÜRESİ : 10 – 17 Haziran 2013
 • SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 21 Temmuz 2013, 09.30, 120 dakika
 • BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 3,00 TL
 • SINAV ÜCRETİ : 100,00 TL
 • YENİ ŞİFRE EDİNME ÜCRETİ : 2,00 TL
 • BAŞVURU MERKEZLERİNDEN FOTOĞRAF YENİLEME İŞLEMİ ÜCRETİ: 5,00 TL

 

DİKKAT! Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından bu kılavuzda yer alan ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilmeyecektir.

Başvurusunu yapmayan veya başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Sınava başvuru aşamasında Başvuru Merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, fotoğraf ve şifre için ayrıca ücret alınmaz.

 

ADRESİMİZ 

Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için:

ÖSYM Başkanlığı 06538 Bilkent-ANKARA

Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:

ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı (SHDB) 06538 Bilkent- ANKARA

ÖSYM İnternet Adresi:

http://www.osym.gov.tr

Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, tercih, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.):

https://ais.osym.gov.tr

Sonuçlar İçin İnternet Adresi:

https://sonuc.osym.gov.tr

Telefon Numarası:

(312) 298 80 50 (Çok Hatlı Santral)

444 ÖSYM – 444 67 96 (Çağrı Merkezi)

ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri:

ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri

ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur.

Sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler de ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

 

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 

1.1. 3795 sayılı Kanun’un 4. maddesi gereğince hazırlanan ve 7.8.1992 tarih ve 21308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği”nin 6. maddesi ile Yükseköğretim Genel Kurulunun 06.06.2013 tarihli kararı uyarınca, ÖSYM tarafından her yıl bir defa merkezi olarak Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı (2013-Mühendislik Tamamlama) yapılacaktır.

Bu kılavuz, sınav ile ilgili olarak başvuru, sınavın uygulanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi işlemlerini kapsamaktadır.

1.2. Sınav, 21 Temmuz 2013 tarihinde Ankara’da uygulanacaktır.

1.3. Sınav, saat 9.30’da başlayacak ve cevaplama süresi 120 dakika olacaktır.

1.4. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak, cevaplar adaylara ayrıca verilecek cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak, bilgisayarla değerlendirilecektir.

1.5. Sınav sonuçları sadece 2013-2014 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmelerde geçerli olacaktır.

1.6. Sınavın uygulanmasında, sonuçların değerlendirilmesinde ve yerleştirme işlemlerinde aday tarafından beyan edilen bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

1.7. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.8. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

1.9. Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkartılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

1.10. Sınav sonrasında, Merkezimizde her salonun sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve varsa eksikler bir tutanakla tespit edilir. Cevap kâğıdı veya soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için, sınava, atandığı salonda girmesi, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması, cevaplarını cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması, sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi, salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması zorunludur.

Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.11. Sınav ve yerleştirme sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar.

Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden tarihten itibaren 3 gün içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011- 5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR  070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.

1.12. Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılmalıdır.

Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır.

Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle işleme konulmayacaktır.

Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır.

Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, kimlik bilgilerinde, sınava ilişkin bilgilerinde ya da iletişim bilgilerinde değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir.

Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdırlar.

Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin

https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

Uyruğunda değişiklik yapmak isteyen adaylar, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekine ilgili resmî belgeyi ekleyerek Merkezimize başvuracaklardır.

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri vb. bilgilerinde değişiklik olan adaylar bu değişiklikleri https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru süresince ve başvuruların bitimini izleyen 5 gün içinde kendileri yapabileceklerdir.

1.13. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1yıl sonra imha edilir.

Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, adaylar dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

1.14. Engelli adaylar, engel durumlarını gösteren bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları sağlık kurulu raporunun onaylı örneğini, kimlik bilgilerinin yer aldığı ve engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Başvuru Formuna ekleyerek başvuru yaptıkları Başvuru Merkezine teslim edeceklerdir.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan adaylar ise bu belgeleri başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştıracaklardır.

Daha önceki yıllarda engelli olarak sınava başvuran ve raporları kabul edilen adaylar, engel durumlarında bir değişiklik olmasa da bu durumlarını belirten bir dilekçeyi ve eski raporlarının onaylı bir örneğini Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM’ye ulaştırmalıdır.

Başvuru aşamasında engelli olduğunu belirten ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların sağlık raporlarının bir örneğini ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur.

Bu adayların başvuru süresi içinde raporları ÖSYM’ye ulaşmadığı takdirde engelli olarak bina/salon atamaları yapılmayacaktır.

Sınavda soru kitapçığını hiç okuyamayacak derecede görme engelli adaylara okuyucu ve/veya işaretleyici yardımı, ellerini kullanamayan adaylara işaretleyici yardımı verilecektir.

Soru kitapçığını hiç okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara sorular okuyucu tarafından okunacak ve karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacaktır.

Sınavda okuyucu yardımı alan görme engelli adayların, sınavda soruları kendisinin okumasına izin verilmeyecektir.

Sınavda okuyucu yardımı aldığı hâlde soruları kendisinin de okuduğu tespit edilen görme engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Sınavda sadece işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmeyecektir.

Sadece işaretleyici yardımı aldığı hâlde işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Engelli olarak sınava girecek adayların Sınava Giriş Belgesinde “Engelli Salonu” yazacaktır.

Bu adaylara engelleri nedeniyle farklı bir test verilmeyecek, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi diğer adaylarınki gibi yapılacaktır.

Sağlık kurulu raporunun bir örneğini ÖSYM’ye ulaştırmayan veya raporları ÖSYM’nin yetkili kurullarınca kabul edilmeyen adaylar sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir.

Engelli adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa, bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık kurulu raporlarında ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır.

Rapor ÖSYM’nin yetkili kurullarınca kabul edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir.

Başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adayların, sağlık kurulu raporlarını bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

Sınavın yapılacağı hafta içerisindeki Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM’ye ulaşan raporlar işleme konulacak, bu tarihten sonra ÖSYM’ye ulaşan sağlık kurulu raporları dikkate alınmayacaktır.

Tekerlekli sandalye ile sınava girecek adaylar, Aday Başvuru Formunun ilgili alanındaki kutucuğu işaretleyeceklerdir.

Aday Başvuru Formunda görme engelli olduğu belirtilen adaylardan soru kitapçığında yer alan soruları kendisi okuyabilenlere, talep etmeleri hâlinde 14 punto (Aşağıda örneği verilmiştir.) yazılmış soru kitapçığı verilecektir.

Sınava giren diğer tüm adaylara 9 punto (Aşağıda örneği verilmiştir.) yazılmış soru kitapçığı verilecektir.

Engelli adaylarla ilgili tüm kurallar, İnternet ile bireysel başvuru yapacak engelli adaylar için de aynen geçerlidir.

 

 BAŞVURU KOŞULLARI 

Sınava, aşağıda belirtilen programlardan mezun olarak “teknik öğretmen” unvanını kazanmış olanlar başvurabileceklerdir.

Teknik Öğretmenler için Düzenlenecek Mühendislik Tamamlama Programlarına

Başvurabilecek Mezuniyet Alanları:

 • BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
 • BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
 • BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
 • DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ
 • ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
 • ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
 • ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
 • ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ
 • ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ
 • KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ
 • KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
 • MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ
 • MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ
 • MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
 • METAL ÖĞRETMENLİĞİ
 • MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ
 • OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ
 • TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
 • TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
 • TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ
 • TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ
 • TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ
 • TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
 • YAPI ÖĞRETMENLİĞİ

 

BAŞVURU İŞLEMİ 

Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler.

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri aracılığıyla yapacaklardır.

ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde bulunmaktadır.

Bütün adaylar sınav ücretini başvurudan önce ilgili banka şubelerine yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında belirtilen banka şubelerinden birine gidip; sınavın adı, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır.

DİKKAT: Sınav ücretini yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak başvuru için yeterli değildir. Bu kılavuzda belirtildiği şekilde başvuru, yapılmış olmalı ve Başvuru Kayıt Bilgilerinin dökümü mutlaka edinilmelidir.

 

 

 2013 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı Kılavuzunun TAM METNİNE Ulaşmak için http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69223/h/2013-muhendislik-tamamlama-kilavuzu.pdf adresine bakabilirsiniz.

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
sex izle hd porno izle sex hikaye